| Home | Rozhledny | Fotoalbum | Tapetky | Tur. známky | Aktuálně | Kontakt | Sid | Tvorba www | 

T u r i s t i c k é  z n á m k y


Navštivte
oficiální stránky nebo neoficiální stránky turistických známek, na kterých
se dá zjistit plno zajímavých a hodně aktuálních informací.

Ve zkratce: Na turistických místech v ČR i SR lze zakoupit dřevěnou placku,
která slouží jako potvrzení o dosažení turistického místa. Po nasbírání řady
deseti číselně navazujících známek obdržíte známku Prémiovou.

Tak tady je seznam mých úlovků, uzavřené řady deseti známek označeny červeně.

Stav ke dni 01.05.2008  Celkem známek: 168 (vč. výročních)
 

Copyright © 2002-2008 www.divous.com Všechna práva vyhrazena. divous@divous.com          a k t u a l i z a c e  01.05.2008